Chính sách bảo mật


Chính Sách Bảo Mật của bongdangaynay.info

Ngày hiệu lực: 28 tháng 8, 2023

Chào mừng bạn đến với trang web bongdangaynay.info. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

 1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập
  • Thông tin bạn cung cấp: Ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi.
  • Thông tin tự động thu thập: Ví dụ như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, lượt truy cập và sử dụng trang web.
 2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin
  • Để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho người dùng.
  • Để cải thiện trang web và dịch vụ của mình.
  • Để gửi thông báo về các cập nhật hoặc thay đổi dịch vụ.
  • Để tiếp thị và quảng cáo mục tiêu.
 3. Chia Sẻ Và Tiết Lộ Thông Tin
  • Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba nếu đó là cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ hoặc tuân theo yêu cầu pháp lý.
 4. Bảo Mật Thông Tin
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ.
 5. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi
  • Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu về cách truy cập và sử dụng trang web.
 6. Quyền của Bạn
  • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Bạn có quyền từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
 7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật
  • Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian đến thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.
 8. Liên Hệ
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [[email protected]].

Lưu ý: Đây là một chính sách bảo mật mẫu và có thể cần được chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu và hoạt động cụ thể của trang web bongdangaynay.info.